Skogslund garantiförskola

Skogslund garantiförskola ligger vackert beläget mitt i skogen i östra stadsdelen. Skogslund är en garantiförskola/tillfällig förskola vilket innebär att det inte går att söka en plats här utan förskolan tar emot barn som inte kan få en plats vid sin önskade förskola inom garantitiden. Skogslund garantiförskola jobbar liksom ordinarie förskolor enligt förskolans läroplan. Förskolan kommer att vara öppen under vårterminen 2020.

Avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar som vi öppnar efter behov, Björken, Rönnen, Eken och Granen.

Vår verksamhet

Vårt fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga tillsammans med oss pedagoger och i barngruppen. Vårt arbetssätt sätter leken och lärandet i centrum i alla situationer.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Förskolan arbetar med likabehandling.

Kontakt

Rektor

Carolina Gustafson
Telefon: 010-234 55 41

carolina.gustafson@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell
Telefon: 010-234 62 78

Sofia.rydell@mjolby.se


Adress

Skogslund garantiförskola, Parkgatan 65, 595 51 Mjölby