Mantorps framtid - sammanställning av workshopar

I november och december 2018 genomfördes två workshopar om Mantorps framtid med ca. 50 mantorpsbor. Uppdraget var att gruppvis komma med förslag på var och hur Mantorp borde byggas ut för att skapa utrymme för 7 000 respektive 10 000 invånare.

Här hittar du en sammanfattning av workshoparna, hur kommunen arbetat vidare med översiktsplanen samt kommunens kommentarer på de tio förslagen som togs fram under workshoparna.

Infoga bild