Att vara kontaktfamilj

Funderar du på att bli kontaktfamilj? En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn som behöver extra stöd och som avlastning för barnets föräldrar.