Hundar & katter

Det finns regler som bestämmer hur katter och hundar ska skötas och tas om hand för att de ska må bra. Här hittar du en del om regler och tillstånd, men läs gärna mer hos Jordbruksverket.

Hundar

Så ska du sköta din hund enligt Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skällande hund

Din hund får inte störa grannarna genom att skälla. Det är därför lämpligt att ordna din hundhållning så att hunden inte lämnas ensam under för långa perioder. Enstaka skall får man som granne acceptera, men om hunden skäller ihållande kan grannarnas hälsa skadas.

Plocka upp efter din hund

Tänk på att alltid ta upp spillningen efter din hund i tätbebyggda områden, längs motionsspår eller andra områden där många människor vistas.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00 (växel).

Besväras du av lösspringande hundar

Om du besväras av lösspringande hundar bör du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Hundbadplats

En särskild badplats där man kan ha hunden med sig finns vid Skogssjön.

Katter

Katter har stort värde som sällskapsdjur och råttjägare. Ibland kan dock katthållning, framför allt om det är många utekatter på ett litet område, orsaka besvär för grannar. Det kan till exempel vara att katten lämnar spillning på trädgårdsmöbler och i sandlådor.

Så ska du sköta din katt enligt Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning

Katten bör vara ID-märkt med tatuering i örat eller chip under nackskinnet, eller åtminstone vara försedd med halsband med telefonnummer dit den hör hemma.

Kastrering

Katter som släpps ut bör vara kastrerade för att inte få ungar som det kan vara svårt att hitta nya ägare till. Kastrerade katter revirmarkerar mindre och är mindre ljudliga under löpperioderna än okastrerade katter.

Inne eller ute?

Många katter som är vana vid det från början fungerar utmärkt som innekatter. Men det förutsätter att katten får tillräcklig bostadsyta, tillsyn, stimulans, sociala kontakter och möjlighet att få utlopp för naturliga behov som att vässa klorna och klättra. Normalt kan du ha en eller ett fåtal katter som delvis vistas ute. Det finns inget koppeltvång för katter. Men om katterna blir för många kan det, särskilt i tätbebyggda områden, lätt uppkomma störningar för närboende.

Lämna inte din katt

Tänk på att en tamkatt inte klarar sig utan sin ägare. Lämna därför aldrig någonsin katten ensam kvar vid sommarstugan eller någon annanstans!

Vad kan miljönämnden göra?

Miljökontorets uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det är skillnad mellan att känna sig störd av en företeelse och att en olägenhet föreligger. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Miljöbalken är sällan tillämplig vid enstaka lösspringande katter. För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett stort antal katter.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00  (växel).

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad