Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Ändring av Detaljplan för Kv Holmen, Kv Norrgården i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser att ändra gällande detaljplan för Mjölby Kraftverk. Planändringens syfte är att göra ett tillägg för ytterligare användning av kraftverksbyggnaden. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Kraftverket byggdes år 1920 och har sedan dess använts som vattenkraftverk. Med tiden har utrymmesbehovet för kraftverket förändrats och därför har en lokal i byggnaden stått tom i många år. På senare tid har lokalen använts som konstgalleri. Eftersom detaljplanen endast medger användning för kraftverk behöver detaljplanen ändras för att lokalen ska kunna fortsätta användas som konstgalleri eller annan lämplig verksamhet.

Samråd om planförslaget pågår till den 28 oktober 2019.

Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 28 oktober 2019. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Marika Tano

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF