Ändring av Detaljplan för Kv Holmen, Kv Norrgården i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser att ändra gällande detaljplan för Mjölby Kraftverk. Planändringens syfte är att göra ett tillägg för ytterligare användning av kraftverksbyggnaden. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Kraftverket byggdes år 1920 och har sedan dess använts som vattenkraftverk. Med tiden har utrymmesbehovet för kraftverket förändrats och därför har en lokal i byggnaden stått tom i många år. På senare tid har lokalen använts som konstgalleri. Eftersom detaljplanen endast medger användning för kraftverk behöver detaljplanen ändras för att lokalen ska kunna fortsätta användas som konstgalleri eller annan lämplig verksamhet.

Samråd om planförslaget pågick från den 7 oktober till den 28 oktober 2019.

Granskning av planförslaget pågår från den 10 februari till den 9 mars 2020.

Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 9 mars 2020. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under granskningsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Marika Tano

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF