Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt stöd, behöver rådgivning eller information ska du kontakta en socialsekreterare på enheten för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är individuellt och bedöms efter hushållets förutsättningar. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du också ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Från ansökan till beslut

  • Du kontaktar mottagningen för försörjningsstöd och får då information, rådgivning samt vid behov en besökstid.
  • Du får ett brev hemskickat, där det står vad du ska tänka på inför mötet och vilka handlingar du ska ta med dig. Du får också en blankett för ansökan som du fyller i.
  • På mötet pratar du med socialsekreteraren om din situation.
  • Efter mötet görs en utredning och bedömer om du har rätt till ekonomsik hjälp. 
  • Du får ett skriftligt beslut inom 10 dagar från det att din ansökan är fullständig.
  • Vid rätt till ekonomiskt bistånd sker utbetalning inom tre bankdagar.

Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Överklagan lämnar eller skickar du till enheten för försörjningsstöd som fattat beslutet. Socialsekreteraren som har fattat beslutet går på nytt igenom ditt ärende när din överklagan har kommit in.

Socialsekreteraren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Kontakt

Mottagningen för försörjningsstöd

Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 10-12.


Telefon: 0142-856 56

Telefontider: måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.15-10 samt torsdagar klockan 14-14.45
 
E-post: social@mjolby.se