Till innehållet

Justerat protokoll: Kommunfullmäktige 24 september

Anslaget tas ner: 23 oktober

Förvaringsplats: närarkiv

Läs det justerade protokollet från kommunfullmäktige 24 september 2019PDF