Avfallstaxa för åren 2017 till 2019

Fastställd av kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 138, diarienummer KS/2016:312. Ersatt av ny taxa den 1 januari 2020.

Allmänt

Taxan gäller tillsvidare från och med 1 januari 2017, och ska finansiera kommunens kostnader för avfallshantering. Inför varje årsskifte genomförs en bedömning om taxan behöver ändras.

Avgiftsreglering

Taxan fastställs av kommunfullmäktige men kan i de fall som anges nedan ändras efter beslut i Tekniska nämnden.

Skatter och avgifter:

I taxan ingår de skatter och avgifter som ska betalas för avfallshanteringen. Tekniska nämnden har rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring.

Behandlingskostnader:

Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar och behandlingsanläggningar. Kommunstyrelsen har rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter.

Avgiftsdebitering

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsägare.
Debitering enligt denna taxa genomförs av Service- och teknikförvaltningen.

Bestämmelser

I Mjölby kommuns föreskrifter om avfallshantering finns bestämmelser om hur avfallet hanteras i kommunen.

Taxans utformning

Taxan består av tre delar:
A. Grundavgift
B. Hämtnings- och behandlingsavgift
C. Tilläggsavgift

A. Grundavgifter

Alla abonnenter betalar en grundavgift. Denna avgift finansierar kommunens övergripande kostnader för avfallshantering. Grundavgiften för bostäder finansierar även kommunens kostnader för återvinningscentral och ristippar.

Följande grundagifter gäller 2017:

Årsavgift inklusive moms
A1. Enfamiljsbostäder: 739 kronor per abonnemang
A2. Flerfamiljsbostäder: 517 kronor per nominellt hushåll
A3. Fritidsbostäder: 406 kronor per abonnemang
A4. Verksamheter 518 kronor per abonnemang
A6.1. Trekammarbrunnar 395 kronor per abonnemang
A6.2. Fettavskiljare 415 kronor per abonnemang

De enfamiljsbostäder som har gemensamt avfallskärl betalar en grundavgift per hushåll. För att få dela avfallsbehållare krävs dispens som erhålls efter ansökan till miljönämnden.

B. Hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtnings- och behandlingsavgifter finansierar kommunens kostnader för hämtning, transport och behandling av respektive avfallsslag.

Kärlen ska rengöras av fastighetsägaren regelbundet.

Tabell B:1 innehåller ordinarie avgifter, i avsnitt C finns tilläggsavgifter till exempel extra hämtning och byte av kärl.

Enfamiljsbostäder, hämtning varannnan vecka (Det vanligaste alternativet)

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/
behandling
per år

Gång-
avstånd 0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gång_
avstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

90 liter*

26

739

764

1503

764

2267

140 liter

26

739

805

1544

805

2349

200 liter

26

739

1465

2204

1465

3669

400 liter

26

739

3670

4409

3670

8 079

Hämtning varje vecka (endast efter prövning av service- och teknikförvaltningen)

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/
behandling
per år Gång-
avstånd 0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gång-
avstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

140 liter

52

739

2 633

3 372

2 633

6 005

200 liter

52

739

2 926

3 665

2 926

6 591


Hämtning 1 gång per månad eller mer sällan. (Dispens av miljönämnden krävs)

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/
behandling
per år Gång-
avstånd 0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gång-
avstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

90 liter

13

739

381

1120

381

1501

90 liter

6

739

208

947

208

1155

140 liter

13

739

402

1141

402

1543

140 liter

6

739

221

960

221

1181

140 liter

4

739

198

937

198

1135


Avfallskretsar (hämtningsplats för flera fastigheter, enligt överenskommelse med service- och teknikförvaltningen).

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/
behandling
per år Gång-
avstånd 0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gång-
avstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gång-
avstånd
1-50 meter

90 liter*

26

739

521

1260140 liter

26

739

549

1288200 liter

26

739

951

1690400 liter

26

739

2643

3 382I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent). *90 liters kärl kan inte fås vid nya abonnemang.

B:2 Flerfamiljsbostäder

Hämtning varje vecka, kärl

Storlek

Antal tömningar

per år

Grund-

avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-

avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

200 liter

52

1294

2926

4220

2926

7146

400 liter

52

2587

3803

6390

3803

10193
Hämtning 2 gånger i veckan, molok

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

5000 liter

104

32 598

88 227

120 825Hämtning varje vecka, molok

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

1300 liter

52

8279

28 768

37 047


 

3000 liter

52

19 662

35 790

55 4525000 liter

52

32 598

44 113

76 711Hämtning var tredje vecka, molok

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

1300 liter

17

8279

9405

17 6843000 liter

17

19 662

11 701

31 363


 

5000 liter

17

32 598

14 423

47 021I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent).

B:3 Fritidsbostäder, under perioden 1 maj – 30 september

Fritidsbostäder

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

140 liter

12

406

403

809

403

1212

140 liter

4

406

211

617

211

828

140 liter

2

406

188

594

188

782

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent). Hämtning 4 respektive 2 gånger per år kräver dispens från miljönämnden.

B:4 Verksamheter

Hämtning tre gånger per vecka, kärl

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 m

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

400 liter

156

518

11 410

11 928

11 410

23 338

Hämtning två gånger per vecka, kärl

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 m

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

400 liter

104

518

7607

8125

7607

15 732

Hämtning varje vecka, kärl

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 m

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

200 liter

52

518

2926

3444

2926

6370

400 liter

52

518

3803

4321

3803

8124

Hämtning varannan vecka, kärl

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 m

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

200 liter

26

518

1465

1983

1465

3448

400 liter

26

518

1905

2423

1905

4328

Hämtning enbart sommar för verksamheter som är helt stängda på vintern

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 m

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

200 liter

12

216

613

829200 liter

24

216

1228

1444400 liter

24

216

1594

1810400 liter

52

216

3189

3405Hämtning varje vecka, säck

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

160 liter

52

518

2926

3444

2926

6370

Hämtning varje vecka, molok

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

5000 liter

52

518

35 289

35 807


 

Hämtning var tredje vecka, molok

Storlek

Antal tömningar
per år

Grund-
avgift
per år

Hämtning/ behandling
per år Gång-
avstånd
0 meter

Total
årsavgift
utställt kärl
Gångavstånd
0 meter

Extra avgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

Total
årsavgift
ej utställt
kärl
Gångavstånd
1-50 meter

1300 liter

17

518

9405

99233000 liter

17

518

11 701

12 2195000 liter

17

518

14 423

14 941


 

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent). Säck medges enbart där man haft säck tidigare.

B:5 Latrin, fritidshus, under perioden 1 maj – 30 september

Behållare ingår i priset. Behållaren ska vara utställd vid avfallskärlet.

Latrin, fritidshus


Antal tömingar per år

Taxa

Fritidsbostad

12

10 187

Fritidsbostad

4

3396

Fritidsbostad

2

1698

Extra kärl vid ordinarie tömning


849

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent). Hämtning 4 respektive 2 gånger per år kräver dispens från miljönämnden.

B:6 Slam, gemensamma bestämmelser

Slam från slamavskiljare hämtas normalt minst en gång per år. För utökat hämtningsintervall krävs dispens från miljönämnden. Tömningen sker enligt uppgjort körschema för slamavskiljarna. Tankar och bajamajor töms efter beställning hos Service- och teknikförvaltningen på telefon 0142-852 33.

Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa är utförda och placerade enligt gällande bestämmelser och föreskrifter. Service- och teknikförvaltningen äger rätt att debitera timersättning för extra arbete i samband med tömning av slamavskiljare, tank och avskiljare som ej uppfyller kraven i föreskrifterna.

Akut tömning av brunn eller tank är tömning som måste ske inom 24 timmar från beställning. Extra tömning (tömning utöver uppgjort körschema) utförs inom en vecka från beställning.
För så kallad ”bomkörning”, där tömning ej kan ske på grund av hinder, frusna brunnar och dylikt debiteras tömnings- och behandlingskostnaden som en extraavgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

B:6:1 Trekammarbrunnar, slutna tankar och bajamajor

Trekammarbrunnar, slutna tankar och bajamajor

Volym

Grundavgift/år

Tömning/ behandling
per tillfälle

Taxa
extra tömning

Taxa akut tömning

< 3 kubikmeter

395

962

1985

2651

3,1 – 6 kubikmeter

395

1344

2540

3403

Tillkommer per kubikmeter*


217

217

217

Extra slang **


177

177

177

Bajamaja

395

962

1985

2651

Fosforfilter


809

1985

2651

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent).

För fosforfilter täcker avgiften enbart behandling. För transport av fosforfilter se tilläggsavgifter.

* per kubikmeter utöver 6 kubikmeter.

** utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

B:6:2 Fettavskiljare

Töms enligt schema för ett bestämt antal årliga tömningar med regelbundna intervaller. Tömnings- och behandlingsavgifterna debiteras efter utförd tömning. Behandlingsavgiften är den avgift som tas ut av behandlingsanläggningen. Den debiteras utifrån behandlad mängd fett och kan variera beroende på behandlad mängd vid olika tömningar. Vid årets första tömning debiteras även grundavgiften.

Fettavskiljare

Volym upp till

Grundavgift/år

Tömning &
Behandling
per tillfälle

Taxa
extra tömning

Taxa akut tömning

< 2 kubikmeter

415

1209

3553

4725

2,1 – 4 kubikmeter

415

1689

4728

6291

tillkommer per kubikmeter*


201

201

201

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent).

* per kubikmeter utöver 4 kubikmeter.

C. Tilläggsavgifter

Tillägsavgifter

Orsak

Taxa

Extra sopor i samband med ordinarie hämtning av kärl, 90 – 200 liter

116

Extra sopor i samband med ordinarie hämtning av kärl, 370 – 400 liter

266

Olåst dörr i transportväg, exklusive soprumsdörr (per styck och år)

266

Låst dörr i transportväg, exklusive soprumsdörr (per styck och år)

517

För gångavstånd 50 - 100 meter, gällande hämtning av sopkärl tillkommer, per kärl och år. (Gångavstånd därutöver genomförs ej)

1752

Extra latrinkärl i samband med ordinarie hämtning

850

Byte av kärlstorlek

417

Rengöring av kärl

145

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 48 timmar

1334

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 14 dagar

800

Extra sopor utöver ordinarie hämtningsintervall

266

Extra tömning molok

1334

Hämtning av fosforfilter kronor per timme

716

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 procent).

 

Avfallstaxan för utskrift (Pdf)PDF

Hulje återvinningscentral

Grundavgiften i avfallstaxan finansierar Hulje återvinningscentral, där du kan lämna bland annat farligt avfall, träavfall, grovavfall och elektronikskrot.

Adress: Omlastarevägen 3B, 595 94 Mjölby

Öppettider:
Måndag klockan 7-19, tisdag-fredag klockan 7-16, lördag klockan 8-13.

Stängt alla röda dagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vid funderingar kring avfallstaxan, kontakta kundtjänst:

Telefon: 0142-852 33

Telefontid vardagar klockan 9-12 och 13.30-15.30

E-post: TKDebitering@mjolby.se