Allmänna platser

Om du vill använda allmän plats (gator, gång- och cykelvägar, parker eller torg) behövs ofta tillstånd.

Användning under kortare tid än två timmar

Om du ställer upp till exempel en container kortare tid än två timmar kan service- och teknikförvaltningen bevilja tillstånd direkt. Märk alltid containern med reflexer. Namn och telefonnummer till ägaren ska också finnas på containern.

Användning under längre tid än två timmar

Om du ska ställa upp en byggnadsställning, starta en uteservering, ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst, behöver du tillstånd av polisen och kommunen.

Ska du bygga något av mer permanent karaktär, kan du behöva söka bygglov. Då kan det behövas ett markupplåtelseavtal mellan dig och service- och teknikförvaltningen. Det reglerar hur kommunens mark lånas ut.

Så här går det till:

  • Eventuellt söker du bygglov.
  • Du söker tillstånd att använda den allmänna platsen hos polisen
  • Polisen låter kommunen yttra sig, kommunen har vetorätt.
  • Ditt tillstånd beviljas eller avslås.
  • Eventuellt skrivs ett markupplåtelseavtal.

Tips: Det kostar att ansöka om tillstånd hos polisen och att ansöka om bygglov hos byggnadskontoret. Kontakta gärna service- och teknikförvaltningen innan och få ett muntligt utlåtande.

Sök tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om bygglov

Reklamskyltar

Fristående reklamskyltar är inte tillåtna på allmän plats där människor går, cyklar eller kör bil eftersom skyltar kan vara ett hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Senast publicerad