Aktuellt om trafik och resor

  • Ny färdtjänsttaxa


    Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny egenavgift för färdtjänst inom kommunen.

    Publicerad:
  • Ny gång- och cykelväg i Skänninge


    Nu är det snart dags att starta upp arbetet med att binda samman gång- och cykelvägarna på Motalagatan och Trojenborgsskolan i Skänninge. Det innebär att det blir en ny gång- och cykelväg på Ringgatan...

    Publicerad: