Kaminer & eldstäder

Funderar du på att installera en braskamin i öppna spisen, en värmepanna, eller kanske ett vedeldat bastuaggregat? Då ska du göra en anmälan till byggnadskontoret.

Anmälan

  1. Gör en anmälan till byggnadskontoret.
  2. Vänta på startbesked från kommunen.
  3. Lämna in de papper som behövs för ett slutbesked (detta anges i startbeskedet).
  4. Vänta på slutbeskedet.
  5. Börja elda.

Till anmälan ska du bifoga:

  • Fasadritning som visar skorstenens placering och utformning.
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Förslag till kontrollplan
  • Prestandadeklaration/teknisk beskrivning - i allmänhet räcker det med en kopia av fabrikantbroschyren.

Blankett anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Länk till annan webbplats.

Att inte göra en anmälan och att inte vänta på startbesked eller slutbesked kan bli mycket kostsamt, eftersom lagen säger att byggnadsnämnden då ska ta ut en byggsanktionsavgift.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad