Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Namnsättning av gator, adresser

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen. Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.