Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ombyggnation av det biologiska reningssteget vid Mjölkulla

De nya cisternerna är nu i drift och ombyggnationen av det gamla biologiska reningssteget har påbörjats. Bassängerna ska tömmas och rengöras, det medför risk för lukt under de närmaste veckorna.

Reningsprocessen i de nya cisternerna har kommit igång bra och kvävereningen sker nu i huvudsak där. Ombyggnationen i det gamla biologiska reningssteget har därmed påbörjats för att, när det är klart, ytterligare öka kapacitet och stabilitet i kvävereningsprocessen.

Vid ombyggnationen töms bassängerna en i taget, rengörs och anpassas till den nya funktionen. Planen är att ombyggnadsfasen ska bli så kort som möjligt och vi ber dig ha överseende med den ökade luktolägenhet som dessvärre inte går att undvika när bassängerna töms.

Infoga bild

Publicerad 24 september 2019