Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Samverkan för trygghet och säkerhet

På initiativ av Ödeshögs kommun har nu ett avtal om trygghets- och säkerhetsfrågor slutits mellan kommunerna Ödeshög och Mjölby. Mjölbys trygghets- och säkerhetsenhet kommer att vara ett stöd till Ödeshögs förvaltningar och enheter inom området. Stödet motsvarar 1,135 heltidstjänster.

- Vi är glada över tillmötesgåendet från Mjölby kommun, säger Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög. Vi ser fram emot samverkan och att Ödeshög får förutsättningar att bli en ännu tryggare plats.

Trygghets- och säkerhetsenheten arbetar bland annat med krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och övning, krisstöd, brottspreventiva och trygghetsskapande insatser, informationssäkerhet, hot och våld mot politiker, civilt försvar och kompetenshöjning när det gäller totalförsvar.

- Sedan många år har vi också ett avtal med Boxholms kommun när det gäller trygghets- och säkerhetsfrågorna, säger Cecilia Burenby som är kommunstyrelseordförande i Mjölby kommun. Det har fallit väl ut. Nu ser vi möjlighet att använda våra resurser på ett än mer effektivt sätt. Avtalen skapar utrymme både för praktiskt samverkan exempelvis vid övningar och för att vi ska ha en samsyn på frågorna och liknande arbetssätt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun, Annicki Oscarsson
Telefon: 0144-350 17, annicki.oscarsson@odehog.se

Kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, Cecilia Burenby
telefon: 0142-851 10, cecilia.burenby@mjolby.se

Säkerhetsstrateg Helena Westman
Telefon: 0142-859 09, helena.westman@mjolby.se

Kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög Annicki Oscarsson och Kommunstyrelsens ordförande i Mjölby Cecilia Burenby.

Publicerad 23 september 2019