Upphandling och inköp

Inköpssamverkan bistår kommunerna Mjölby, Boxholm, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög med upphandlingar av ramavtal, så kallade specifika köp (normalt överstigande ett basbelopp i värde), samt med information och kompetens kring inköpsfrågor. Inköpssamverkan handlägger upphandlings- och inköpsfrågor för kommunerna i västra Östergötland.

På inköpssamverkans webbplats e-avrop finns information om de olika upphandlingsformerna, upphandlingspolicy, avtalsguide, aktuella upphandlingar och avtal.

Inköpssamverkan, e-avrop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inköpssamverkan, aktuella upphandlingar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inköpssamverkan, avtalsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölby kommun annonserar även sina upphandlingar på OPIC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här annonserar alla kommuner i Östergötland, Linköpings Universitet, Landstinget i Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland.

Öppna upphandlingar där värdet överstiger 193 000 Euro (cirka 1 919 771 kronor) annonseras även i Europeiska Gemenskapens Tidning (EGT).

På Konkurrensverkets hemsida finns information om regelverk, svar på vanliga frågor och praktiska vägledningar för offentlig upphandling.

Konkurrensverket, upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt inköpssamverkan

Upphandlingschef

Stefan Johansson
Telefon: 0141-22 55 51

stefan.johansson@motala.se

Upphandlare

Jimmy Petersson
Telefon: 0141-22 51 60

jimmy.petersson@motala.se

Linda Fyrstedt
Telefon: 0141-22 51 08

linda.fyrstedt@motala.se

Upphandlingsjurist

Lars-Gunnar Svensson
Telefon: 0141-22 57 36

lars-gunnar.svensson@motala.se

Kontakt Mjölby kommun

Inköpsstrateg

Thomas Aronsson

Telefon: 010-234 52 98

thomas.aronsson@mjolby.se

Senast publicerad