Personalförmåner

Vi erbjuder våra medarbetare olika former av förmåner som presenteras nedan.

  • Friskvårdsbidrag på 2 500 kronor om året.
  • Olika arbetstidsmodeller och flextid förekommer.
  • Individuell lönesättning.
  • I samband med fritidsstudier kan vi erbjuda ersättning för egen kompetensutveckling.
  • Hyra förmånscykel genom bruttolöneavdrag.
  • Kollektivavtalade personförsäkringar (vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall)
  • Föräldrapenningtillägg.
  • Lunchförmån i form av Sodexo lunchkort (för dem som inte har möjlighet att köpa lunch på sin arbetsplats)
  • Fler semesterdagar efter 40-års ålder (totalt 31 semesterdagar) och 50-års ålder (totalt 32 semesterdagar)
  • KoMpis är vår personalklubb som verkar för att främja trivsel bland anställda i kommunen och erbjuder både idrottsliga och kulturella aktiviteter samt resor till förmånliga priser.

Senast publicerad