Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar som är över 12 år och har ett funktionshinder kan få korttidstillsyn. Det betyder att de kan få tillsyn före och efter skoldagen och på loven.

Skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar och som fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Det sker i anslutning till skoldagen och under loven, men kan även ske i hemmet.

Hur får jag korttidstillsyn?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn hos en biståndshandläggare på kommunen. Läs mer om hur du ansöker.

Villerkulla och Lagmansskolans fritids

På Villerkulla och Lagmnasskolan finns det fritidshem för de som behöver extra stöd under dagen. Fritidsen har erfaren personal med utbildning som till exempel barnskötare.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utredning.lss@mjolby.se


Enhetschef för Villerkulla

Daniel Petersson

Telefon: 0142-853 13

daniel.petersson@mjolby.se

 

Enhetschef för Fritidsgården Mjölby

Britt-Louise Roth

Telefon: 0142-851 65

britt-louise.roth@mjolby.se