Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar som är över 12 år och har ett funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn. Det betyder att de kan få tillsyn före och efter skoldagen och på loven.

Skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar och som fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Det sker i anslutning till skoldagen och under loven, men kan även ske i hemmet.

Hur får jag korttidstillsyn?

Du, den som företräder dig eller din vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn hos en biståndshandläggare på kommunen. Läs mer om hur du ansöker.

Villerkulla och Lagmansskolans fritids

På Villerkulla och Lagmnasskolan finns det fritidshem för de som behöver extra stöd under dagen. Fritidsen har erfaren personal med utbildning som till exempel barnskötare.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utredning.lss@mjolby.se


Enhetschef för Villerkulla

Daniel Petersson

Telefon: 010-234 53 13

daniel.petersson@mjolby.se


Enhetschef för Fritidsgården Mjölby

Britt-Louise Roth

Telefon: 010-234 51 65

britt-louise.roth@mjolby.se

Senast publicerad