Vilket stöd kan du få?

Du som lever med funktionsnedsättning kan söka stöd och hjälp för livskvalitet i vardagen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Personlig assistans

Om du har mycket svåra funktionsnedsättningar och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans

Ledsagarservice

Den här insatsen finns för att du ska kunna komma ut och träffa andra människor. Med ledsagaren kan du bland annat besöka vänner, promenera eller delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Ledsagarservice

Kontaktperson

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med.

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Den här insatsen innebär att dina anhöriga kan få hjälp med avlastning.

Avlösarservice i hemmet

Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigstöd

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Med den här insatsen kan du få miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får lite avlastning. Korttidsvistelse kan ges i stödfamilj, på korttidsboende eller som en lägervistelse.

Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Korttidstillsyn (fritids) för skolbarn över 12 år

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om tillsyn i samband med skoldagen och under loven. Du kan ansöka tidigast inför höstterminen året när ditt barn fyller 12 år.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Boende med särskild service

Om du har ett barn med ett omfattande omvårdnadsbehov kan den här insatsen vara ett alternativ.

När du vill flytta till egen bostad och behöver mycket hjälp av personal, kan du ha rätt till bostad med särskild service.

Boendestöd och särskilt boende

Daglig verksamhet

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när människor vanligtvis gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen gäller för:

  • personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism
  • personer med omfattande och bestående intellektuell funktionsnedsättning, orsakade av en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Daglig verksamhet

Senast publicerad