Till innehållet
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Vilket stöd kan du få?

Du som lever med funktionsnedsättning kan söka stöd och hjälp för livskvalitet i vardagen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Personlig assistans

Om du har mycket svåra funktionsnedsättningar och inte har fyllt 65 år, kan du ha rätt till personlig assistans.

Ledsagarservice

Den här insatsen finns för att du ska kunna komma ut och träffa andra människor. Med ledsagaren kan du bland annat besöka vänner, promenera eller delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och att göra olika aktiviteter tillsammans med.

Avlösarservice i hemmet

Den här insatsen innebär att dina anhöriga kan få hjälp med avlastning. Mer information om avlösarservice i hemmet.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Med den här insatsen kan du få miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får lite avlastning. Korttidsvistelse kan ges i stödfamilj, på korttidsboende eller som en lägervistelse.

Korttidstillsyn (fritids) för skolbarn över 12 år

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om tillsyn i samband med skoldagen och under loven. Du kan ansöka tidigast inför höstterminen året när ditt barn fyller 12 år.

Boende med särskild service för barn eller ungdomar

Om du har ett barn med ett omfattande omvårdnadsbehov kan den här insatsen vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

När du vill flytta till egen bostad och behöver mycket hjälp av personal, kan du ha rätt till bostad med särskild service.

Daglig verksamhet

Om du inte studerar eller har ett arbete och är i den ålder när människor vanligtvis gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen gäller för:

  • personer som har en utvecklingsstörning och/eller autism
  • personer med omfattande och bestående intellektuell funktionsnedsättning, orsakade av en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder