Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Vilket stöd kan du få?

Du som behöver särskilt stöd på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få stöd och service utifrån dina behov. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

 • stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
 • stöd i personlig omvårdnad
 • stöd för att delta i samhällslivet
 • stöd för att delta i fritidsaktiviteter
 • möjlighet för anhöriga att få avlösning
 • tillsyn i anslutning till skoldagen
 • möjlighet till miljöombyte
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service
 • meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder
 •  

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB)