Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Bygga och riva

Vanligtvis krävs ett bygglov för att få bygga men det finns några fall där man får bygga utan bygglov. I de flesta fall krävs dock att man gör en anmälan till kommunen.

Här kan du få information om hur du ska gå till väga för
att bygga ett nytt hus, bygga till eller kanske riva en byggnad.

Information om vad som kräver bygglov och vad man får bygga utan bygglov finns i broschyren Får jag bygga?PDF

Du kan med fördel skicka in dina ansökningshandlingar digitalt.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88


Bygglovhandläggare och inspektör

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29


Bygglovhandläggare och inspektör

Vakant
Telefon: 0142-851 59


Bygglovhandläggare och inspektör

Kristian Barkö
Telefon: 0142-850 61


Bygglovassistent

Vakant
Telefon: 0142-851 87