Beroendemottagningen

Är du orolig för att du dricker för mycket använder droger eller för att du har ett spelberoende? Eller känner du oro för någon närstående? Vänd dig då till vår öppna beroendemottagning.

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning

Mottagningen är en samordnad verksamhet mellan Mjölby kommun och Region Östergötland. Frivilliga samtalskontakter med behandlare från Mjölby kommun dokumenteras inte och kan avslutas när man själv vill.

Du kan få hjälp med:

  • Rådgivning stöd och behandling
  • Anhörigstöd
  • Spelberoende

Allt stöd från Mjölby kommun är kostnadsfritt.

Gruppbehandling för personer där spelande om pengar har blivit ett problem

Är du orolig för ditt spelande om pengar? Får ditt spelande konsekvenser?

Den 9 september startar en ny behandlingsgrupp för personer med spelproblematik

Beroendemottagningen kartlägger och behandlar personer med riskspelande och personer med ett fullt utvecklat spelberoende individuellt och i grupp.

Kontakta oss för anmälan och mer information

Beroendemottagningen

Telefon: 0142-858 94
E-post: beroende@mjolby.se

Testa dina alkohol- och drogvanor

Med hjälp av eScreen kan du testa dina alkohol och drogvanor. Du kan också följa dina vanor över tid och fylla i en personlig elektronisk dagbok. Om du ligger i riskzonen för att utveckla alkohol- eller drogrelaterade problem, får du förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Du skapar enkelt ett konto på eScreenlänk till annan webbplats.

Behöver du stöd och vägledning hör av dig till vår beroendemottagning.

Testa dina spelvanor

The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS) är ett självskattningsformulär för spelberoende och mäter svårighetsgraden utifrån kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem samt spelmissbruk eller spelberoende.

Testa dina spelavnor med detta test (PDF)PDF

Behöver du stöd och vägledning hör av dig till vår beroendemottagning.

Kontakt

Beroendemottagningen

Telefon 0142-36 62 00

Telefontider: Måndag - fredag 9-15 (lunchstängt 12-13)

Kungsvägen 69, plan 5 (Polishuset i Mjölby)

beroende@mjolby.se

Ansöka om vård

Vill du ansöka om behandlingshem ska du kontakta socialtjänstens mottagningstelefon 0142-852 20.