Kontakt med sjuk- & tandvård

Mjölby kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Vårdguiden, 1177

Till sjukvårdsrådgivningen 1177 kan du ringa dygnet runt för att få råd om din hälsa.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och ska stödja elevernas utveckling mot målen. Skolsköterskorna och skolläkaren inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till skolsköterska.

Elevhälsan

Ungdomshälsan

Här kan du som mår dåligt ofå någon någon att prata med. Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt.

Ungdomshälsan i Mjölby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Östergötland

Regionen ansvarar för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Vi länken kan du bland annat hitta alla regionens vårdcentraler och folktandvårsmottagningar.

Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Mjölby kommun, har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. Ta då kontakt med personal eller ansvarig chef, du kan också vända dig till patientnämnden i Östergötland som Mjölby kommun har avtal med.

Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Växeln: 010-234 50 00
Öppettider: måndag-torsdag klockan 7.30-16.30, fredag klockan 7.30-16.


Rehabilitering och hjälpmedel

Sjukgymnast och arbetsterapeut
Telefon: 010-234 59 87
Telefontid vardagar klockan 8.15 -9.15.


Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten

Petra Stämneryd
Telefon: 010- 234 57 27

petra.stamneryd@mjolby.se


MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johan Lindberg
Telefon: 010-234 64 28

johan.lindberg@mjolby.se


MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Annelie Fröjd

Telefon: 010-234 58 04

anneli.frojd@mjolby.se


Senast publicerad