Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Maxtaxan innebär att du som har insatser inom vård och omsorg betalar maximalt 2089 kr per månad för vård och service.

Vad kostar vård och omsorg?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0-2089 kronor per månad.

Prislista för tjänster och kost 2019

Serviceinsatser

Städ, inköp och tvätt 384 kronor per månad

Omvårdnadsinsatser

Grundavgift i särskilt boende, 350 kronor per månad.

Hjälp vid enstaka tillfällen under veckan, 350 kronor per månad.

Hjälp två gånger per dygn, 587 kronor per månad.

Hjälp flera gånger per dygn, 818 kronor per månad.

Trygghetslarm, 197 kronor per månad.

Utredningsplats eller växelvård, 72 kronor per dygn (max 2089 kronor per månad) 

Kost

Matdistribution, eget boende: 54 kronor per portion.

Kost vid utredningsplats eller växelvård: 112 kronor per dygn.

Kost i vårdboende: 3369 kronor per månad.

Kost vid biståndsbedömd dagverksamhet: 68 kronor per dag.

Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet Avgifter vård och omsorg 2019.PDF

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta handläggare på telefon 0142-857 31 eller 0142- 857 32.

Blankett för beräkning av avgifterPDF

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen