Folkungagårdens vårdboende i Väderstad

Folkungagårdens vårdboende ligger i Väderstad. Här finns också en avdelning för personer med demenssjukdom. Hemtjänsten i området har sin bas här.    

Dagverksamhet

På Folkungagården finns dagverksamhet både för dig som bor här och för dig som bor i närheten.
Dagverksamheten är öppen alla vardagar. Alla är välkomna. Om man inte vill delta i någon aktivitet går det bra att bara titta in och prata en stund. Ofta ordnas olika tillställningar, som till exempel kräftkalas, midsommarfirande eller musikstunder.

Kontaktmannaskap och brukarinflytande

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du tillsammans med din kontaktman planerar och följer upp de insatser som du är beviljad och planerar för dina och närståendes önskemål.

Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. Några gånger om året har vi förtroenderåd med politiska representanter från omsorgs- och Socialnämnden där vi diskuterar gemensamma frågor.

Synpunkts- och Klagomålshantering

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag och klagomål för att utveckla  verksamheten. Du kan lämna in dessa skriftligen, muntligen till oss, eller lämna in synpunkterna hos Medborgarservice i stadshuset i Mjölby.
        

Måltider

Maten som serveras på Folkungagården tillagas av kommunens Måltidsservice i köket på Änggårdens vårdboende i Skänninge under ledning av kökschef Helén Borger.

Har du frågor eller idéer är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Folkungagårdens vårdboende

Post- och besöksadress: Hasselvägen 2, 590 21 Väderstad
Telefon: 0142-857 80

Receptionen finns på Änggården i Skänninge.
Öppet vardagar klockan 10-15.
Telefon: 0142-858 00

Enhetschefer

Christian Wallin Andersson
Telefon: 0142-858 01

christian.wallin-andersson@mjolby.se

Anneli Fröjd
Telefon: 0142-858 04

anneli.frojd@mjolby.se

 

Ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0142-858 03