Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Om äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns flera olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

Ansökan om stöd och hjälp

Blankett för ansökan om boende, stöd och servicePDF

Så här går det till från ansökan till beslut

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på telefon 0142-851 75.

Uppsökande verksamhet

När du fyllt 80 år blir du inbjuden till en informationsträff för att få veta vilka insatser Mjölby kommun erbjuder för att underlätta din vardag.

Vid frågor kontakta Maud Steen, anhörigkonsultent telefon 0142-859 27.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se


Verksamhetschef

Caroline Strand
Telefon: 0142-854 89

caroline.strand@mjolby.se

Relaterad information

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LSS och Lagen om assistansersättning (LASS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster