Om äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

Ansökan om stöd och hjälp

Blankett för ansökan om boende, stöd och servicePDF

Så här går det till från ansökan till beslut

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 0142-850 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppsökande verksamhet

När du fyllt 80 år blir du inbjuden till en informationsträff för att få veta vilka insatser Mjölby kommun erbjuder för att underlätta din vardag.

Vid frågor kontakta Annelie Rydell, anhörigkonsultent telefon 0142-859 27.

Verksamhetschef

Catherine Stolfer Suneson
Telefon: 0142-854 89

catherine.stolfersuneson@mjolby.se

Relaterad information

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LSS och Lagen om assistansersättning (LASS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster