Till innehållet
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Ansök om stöd för funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till dina anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning.

När du ansöker om stöd för en funktionsnedsättning så kommer vi att göra en utredning. Under utredningen ställer vi frågor om din livssituation och ditt hälsotillstånd. För att kunna utreda dina behov kan vi också behöva träffa dig. Vi kan även behöva ta del av medicinska underlag och kontakta andra vårdgivare eller myndigheter efter samtyckte från dig.

När vi har fått in alla uppgifter som behövs för utredningen så gör vi en bedömning av ditt behov. En handläggare fattar ett beslut där det framgår vilket stöd du ska få. Du får en kopia på utredningen tillsammans med beslutet. Om du får avslag på din ansökan har du alltid rätt att överklaga. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Kontakta handläggare via växeln, telefon 0142- 850 00

Lättläst: SocialtjänstlagenPDF

Lättläst: Lagen om stöd och servicePDF

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen
Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se