Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Om vårdboenden

Välutbildad personal

Så gott som all omsorgspersonal har undersköterskeutbildning. På alla vårdboenden finns också tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Andra viktiga resurser är arbetsterapeuter och sjukgymnaster. När det behövs läkarkontakt går detta via sjuksköterskorna till primärvårdens läkare.

Kontaktpersoner och förtroenderåd

På alla vårdboenden arbetar man med kontaktmannaskap, varje boende har en särskild kontaktperson. På varje boende finns även så kallade förtroenderåd, de boende, anhöriga, personal och politiker samlas med jämna mellanrum för att diskutera vad som kan förbättras och utvecklas.

Ditt hem, som du vill ha det

Din lägenhet på vårdboendet är ditt hem. Du ska ta med dig egna möbler och skapa en miljö utifrån dina vanor och förutsättningar. Behöver du särskilda hjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det.

Ät hemma, i matsalen eller på restaurangen

Som boende på ett vårdboende har du heldygnsabonnemang på maten. Det innebär att all mat serveras och du kan välja om du vill äta i din egen lägenhet eller i matsalen.
Flera vårdboenden har dessutom egna restauranger där du kan äta din mat. Till restaurangen är även anhöriga, kringboende eller andra välkomna.

Frågor och ansökan

Vårdboende, kortidsboende och växelvård söker du hos kommunens biståndshandläggare, som nås genom kommunens växel vardagar klockan 8-9.30. De kan även svara på dina frågor.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen
Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se