Om vårdboenden

Välutbildad personal

Så gott som all omsorgspersonal har undersköterskeutbildning. På alla vårdboenden finns också tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Andra viktiga resurser är arbetsterapeuter och sjukgymnaster. När det behövs läkarkontakt går detta via sjuksköterskorna till primärvårdens läkare.

Kontaktpersoner och förtroenderåd

På alla vårdboenden arbetar man med kontaktmannaskap, varje boende har en särskild kontaktperson. På varje boende finns även så kallade förtroenderåd, de boende, anhöriga, personal och politiker samlas med jämna mellanrum för att diskutera vad som kan förbättras och utvecklas.

Ditt hem, som du vill ha det

Din lägenhet på vårdboendet är ditt hem. Du ska ta med dig egna möbler och skapa en miljö utifrån dina vanor och förutsättningar. Behöver du särskilda hjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det.

Ät hemma, i matsalen eller på restaurangen

Som boende på ett vårdboende har du heldygnsabonnemang på maten. Det innebär att all mat serveras och du kan välja om du vill äta i din egen lägenhet eller i matsalen.
Flera vårdboenden har dessutom egna restauranger där du kan äta din mat. Till restaurangen är även anhöriga, kringboende eller andra välkomna.

Frågor och ansökan

Vårdboende, kortidsboende och växelvård söker du hos kommunens biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad