Hemtjänst

Kommunen erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt i hemmet.

Genom hemtjänsten kan du till exempel få stöd med städning, tvättning, handla dagligvaror och personlig omsorg.

Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen och ansökan gör du hos en biståndshandläggare.

Hemliv

  • Bostadsvård/städning
  • Tvätt och klädvård
  • Inköp av dagligvaror
  • Matdistribution

Trygghet

  • Trygghetslarm
  • Tillsyn

Personlig omvårdnad

  • Dag- och natthjälp (måltid, göromål i hemmet, förflyttningar)
  • Morgon- och kvällshjälp (personlig hygien, frukost, sänggående)

Du har även möjlighet att ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice. Och för dig med demensdiagnos finns även en dagverksamhet.

Ansök om hemtjänst

Blankett för ansökan om bistånd enligt SoL Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanket för begäran om stöd och service enligt LSS Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för uppsägning av insatser enligt SoL och/eller LSS Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här går det till från ansökan till beslut

Kontakt

Är du i behov av stöd i hemmet kontakta utredningsenheten.

Enheten äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se


Enhetschefer Hemtjänstorganisationen

Hemtjänst Kungshöga & Trygghetsvärdar
Therese Granstam
Telefon: 010-234 59 75
therese.granstam@mjolby.se

Hemtjänst Väster & Anhörigvårdare

Maud Steen

Telefon: 010-234 50 96
maud.steen@mjolby.se


Hemtjänst City och Hemstöd
Sara Lönnqvist
Telefon: 010-234 61 87
sara.lonnqvist@mjolby.se


Hemtjänst Öster och Nattpatrullen
Anna-Karin Westlund
Telefon: 010-234 50 71

anna-karin.westlund@mjolby.se


Hemtjänst Skänninge

Anna-Karin Westlund
Telefon: 010-234 50 71

anna-karin.westlund@mjolby.se

Senast publicerad