Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Hemtjänst

Kommunen erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Genom hemtjänsten kan du till exempel få stöd med städning, tvättning, handla dagligvaror och personlig omsorg.

Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen och ansökan gör du hos en biståndshandläggare.

Hemliv

  • Bostadsvård/städning
  • Tvätt och klädvård
  • Inköp av dagligvaror
  • Matdistribution

Trygghet

  • Trygghetslarm
  • Tillsyn

Personlig omvårdnad

  • Dag- och natthjälp (måltid, göromål i hemmet, förflyttningar)
  • Morgon- och kvällshjälp (personlig hygien, frukost, sänggående)

Du har även möjlighet att ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice. Och för dig med demensdiagnos finns även en dagverksamhet.

Ansök om hemtjänst

Blankett för ansökan om boende, stöd och servicePDF

Så här går det till från ansökan till beslut

Kontakt

Är du i behov av stöd i hemmet kontakta utredningsenheten.

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefontid måndag, onsdag - fredag klockan 9-12 och 13-14. Tisdagar klockan 13-16.
Telefon: 0142-851 75

social@mjolby.se


Enhetschefer

Emma Rosén
Telefon: 0142-859 75
emmav.rosen@mjolby.se


Ida Brient-Nielsen

Telefon: 0142-850 71
ida.brint-nielsen@mjolby.se


Sara Lönnqvist
Telefon: 0142-861 87
sara.lonnqvist@mjolby.se


Salah Mohammadian
Telefon: 0142-850 96

salah.mohammadian@mjolby.se