Hemtjänst

Kommunen erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt i hemmet.

Genom hemtjänsten kan du till exempel få stöd med städning, tvättning, handla dagligvaror och personlig omsorg.

Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen och ansökan gör du hos en biståndshandläggare.

Hemliv

  • Bostadsvård/städning
  • Tvätt och klädvård
  • Inköp av dagligvaror
  • Matdistribution

Trygghet

  • Trygghetslarm
  • Tillsyn

Personlig omvårdnad

  • Dag- och natthjälp (måltid, göromål i hemmet, förflyttningar)
  • Morgon- och kvällshjälp (personlig hygien, frukost, sänggående)

Du har även möjlighet att ansöka om kontaktperson, ledsagare och avlösarservice. Och för dig med demensdiagnos finns även en dagverksamhet.

Ansök om hemtjänst

Blankett för ansökan om boende, stöd och servicePDF

Så här går det till från ansökan till beslut

Kontakt

Är du i behov av stöd i hemmet kontakta utredningsenheten.

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefontid måndag, onsdag - fredag klockan 9-12 och 13-14. Tisdagar klockan 13-16.
Telefon: 0142-851 75

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se


Enhetschefer

Emma Rosén
Telefon: 0142-859 75
emmav.rosen@mjolby.se


Ida Brint-Nielsen

Telefon: 0142-850 71
ida.brint-nielsen@mjolby.se


Sara Lönnqvist
Telefon: 0142-36 61 87
sara.lonnqvist@mjolby.se