För en god integration

För nyanlända utformas en handlingsplan i syfte att vägleda individen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om integration i kommunen.

Området innefattar även studie- och yrkesvägledning där vi informerar om utbildningar, behörighetskrav och enskilda vägledningssamtal.

Samarbetsmyndigheter är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

Alla som bor här ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Genom kommunens integrationssamordnare samarbetar olika förvaltningar för att de flyktingar som kommer till vår kommun ska få en så bra start som möjligt.

Kontakt

Telefon: 010-234 50 00

integration@mjolby.se

Senast publicerad