För en god integration

För nyanlända utformas en handlingsplan i syfte att vägleda individen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om integration i kommunen.

Området innefattar även studie- och yrkesvägledning där vi informerar om utbildningar, behörighetskrav och enskilda vägledningssamtal.

Samarbetsmyndigheter är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

Alla som bor här ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Genom kommunens flyktinghandläggare samarbetar olika förvaltningar för att de flyktingar som kommer till vår kommun ska få en så bra start som möjligt.

Vill du hjälpa flyktingar att känna sig hemma i Mjölby kommun?

Att vara flyktingfadder handlar inte bara om att hjälpa en medmänniska. Du får själv värdefulla erfarenheter och möjlighet att lära känna människor från en annan kultur. Att vara fadder innebär att man utgör en första kontakt i det sociala nätverk som varje människa behöver bygga upp i sitt nya samhälle.

Fadderskapet är ideellt och sker på fritiden. Hur ofta ni träffas och vilka aktiviteter som passar avgör ni själva. Exempel på aktiviteter kan vara att ta en fika tillsammans, ta med ett barn till en föreningsaktivitet eller ge tips och stöd vid praktiska frågor.

Kontakt

Telefon: 0142-850 00

integration@mjolby.se