Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölby kommuns dagligvaruhandel omsätter nu över en miljard kronor!

Dagligvaruhandeln i Mjölby kommun omsatte 2018 över en miljard kronor, närmare bestämt 1 009 000 000 kronor. Detta är en stor ökning jämfört med föregående år då omsättningen uppgick till 970 miljoner kronor. Ökningen motsvarar 4 procent visar färska siffror från Handelns Utredningsinstitut. I riket som helhet uppgick ökningen till 2 procent och i Östergötland bara 1 procent.

Sedan drygt tio år tillbaka har Mjölby kommun haft länets högsta försäljningsindex för dagligvaror, så var det även för 2018 då indexet uppgick till 106. Det innebär att kommunen drar till sig kunder från andra kommuner, vilket kanske inte är så konstigt då Mjölby fungerar som närmast större ort för kringliggande kommuner.

Sällanköpshandeln i kommunen är betydligt mindre än dagligvaruhandeln. Handeln med sällanköpsvaror omsatte 534 miljoner kronor 2018. Den har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Försäljningsindexet för sällanköpsvarorna uppgår endast till 63, det vill säga kommunen har ett utflöde av kunder till andra kommuner, och då främst till Linköping.

Totalt omsatte detaljhandeln i Mjölby kommun 1, 543 miljarder kronor 2018 vilket är en ökning med 38 miljoner kronor från föregående år.

Definitioner:
Dagligvaror utgörs av livsmedel, tobak, tidningar, blommor, alkohol samt Apotekens receptfria- och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaror utgörs av kläder, fritidsvaror och utrustning till hemmet.
E-handel ingår inte i statistiken.

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara de befolkningsmässiga försäljningsunderlag som finns i en kommun och om handeln dessutom förmår att locka kunder från andra kommuner. Ett försäljningsindex på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Ett index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden medan ett index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner.

Skyltdocka med kläder