Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Vi har samlat några länkar om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Konsumentvägledning

Du kan få råd i olika konsumentfrågor av konsumentvägledaren. Rådgivningen är gratis.

Konsumentvägledning

Dödsfall och begravning

Du kan få hjälp med frågor kring dödsboanmälan, begravning och bouppteckning. 

Dödsfall och begravning

God man, förvaltare och förmyndare

Stöd för den som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller kontakter med myndigheter och sjukvård.

God man, förvaltare och förmyndare

Senast publicerad