Insatser för arbetssökande

Att förlora arbetet innebär en stor förändring för de flesta. Men det finns hjälp att få, både för att hitta ett nytt arbete och för att klara dig ekonomiskt under tiden du söker nytt jobb.

Om du blir arbetslös ska du anmäla det till Arbetsförmedlingen redan första dagen. Har du ingen a-kassa kan du ansöka om försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens kontor i Mjölby är numera stängt och istället hänvisas till Arbetsförmedlingen i Motala och i Linköping.

Anmäl dig på arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledning

Allmän studie- och yrkesvägledning erbjuder dig

 • enskilda vägledningssamtal
 • diskussioner om dina framtidsplaner och prat om yrkesval
 • information om studier, olika utbildningar och behörighetskrav
 • tips om hur du själv kan söka information.

Tid för vägledning bokas med studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Tobias Stenström

Telefon: 010-234 55 73

SMS: 0722-38 19 63

tobias.stenstrom@mjolby.se

Besöksadress: Arbete och integration Norrgårdens Utbildningscentrum Industrigatan 9

Postadress: Arbete och integration, 595 80 Mjölby

Kontakt

Arbete och integration

Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 13-16.
E-post: social@mjolby.se

Telefon: 010-234 50 00

Kommunala aktivitetsansvaret

Mjölby kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

OBS från och med 1 juli 2018 omfattas inte elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. De omfattas av inrapportering till Statistiska centralbyrån till och med första halvåret 2018.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Skollagen Länk till annan webbplats.

Mer kommunalt aktivitetsansvar hos SKL

Kontakt

Samordnare

Sofia Gustavsson
Telefon: 010-234 68 78  

E-post: sofia.gustavsson@mjolby.se

SMS: 070-256 32 72

Besöksadress: Kungshögaskolan, Gymnasievägen 1, Mjölby

Senast publicerad