Kontaktuppgifter kommunledningskontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Administratör

Ulla-Britt Gärd
Telefon: 0142-851 70

ulla-britt.gard@mjolby.se


Elisabeth Rosenqvist
Telefon: 0142-854 86

elisabeth.rosenqvist@mjolby.se


Energi- o klimatrådgivare

Ann-Christin Nilsson-Cedermo
Telefon: 0142-857 58

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se


Exploateringsassistent

Jessika Strand Andersson
Telefon: 0142-851 16

jessika.strand-andersson@mjolby.se


Exploateringsingenjörer

Ketil Kindestam
Telefon: 0142-851 34

ketil.kindestam@mjolby.se


Håkan Sylvan
Telefon: 0142-855 93 
hakan.sylvan@mjolby.se


Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 88

asa.carlberg@mjolby.se


Kommunikatör

Tove Frisk

Telefon: 0142-859 17

tove.frisk@mjolby.se


Webbmaster

Stefan Kalm
Telefon: 0142-859 65

stefan.kalm@mjolby.se


Webbstrateg

Lis-Anna Engstrand
Telefon: 0142-852 86

lis-anna.engstrand@mjolby.se


Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se


Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se


Säkerhetssamordnare

Roger Max
Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se


Helena Westman
Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se


Marcus Kjettselberg

Telefon: 0142-857 73

marcus.kjettselberg@mjolby.se


Stefan Karlsson
Telefon: 0142-857 93

stefan.karlsson@mjolby.se


Verksamhetsutvecklare

Ingela Harrelind
Telefon: 0142-853 88

ingela.harrelind@mjolby.se