Årsplan för kund- och medborgarundersökningar

Här kan du läsa om vilka undersökningar för medborgare och kunder som genomförs under 2022. Det är alltifrån elevenkäter, kursutvärderingar till den återkommande medborgarundersökningen.

Årsplan 2022

‌Byggnads- och räddningsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Räddningstjänsten

Olycksundersökning

Genomförs i januari. Resultatet redovisas i december.  Undersökningen är händelsestyrd.

Vice räddningschef

Räddningstjänsten

Kursutvärderingar

Genomförs i februari och mars samt oktober och november. Resultatet redovisas i december. Undersökningen görs varje år.

Vice räddningschef

Brandskydd

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Räddningschef

Bygglov företag

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen görs årligen.

Administrativ assistent

Bygglov privatpersoner

Nöjd Kund Index - Privatpersoner

Genomförs i januari. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen görs årligen.

Administrativ assistent


Utbildningsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Förskola

Föräldraenkät

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Respektive rektor förskola

Grundskola

Skolinspektionsenkät

Genomförs i mars och april. Resultatet redovisas under mars och april. Undersökningen görs vartannat år (nästa 2023).

Verksamhetschef

Grundskola

Elevers/föräldrars synpunkter

Genomförs under hela året förutom sommarmånaderna juli och augusti. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Respektive rektor

Gymnasieskola

Elevenkät

Genomförs under december. Resultatet redovisas i januari. Undersökningen görs varje år.

Verksamhetschef

Gymnasieskola

Utvärdering av undervisningen

Genomförs under april. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen görs varje år.

Respektive rektor

Grundskola och gymnasieskola

Elevers livsstil - Om mig

Genomförs under oktober. Resultatet redovisas i mars. Undersökningen görs varje år.

Utbildningsstrateg

Vuxenutbildning

Kursutvärderingar

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter avslutad kurs.

Rektor vuxenutbildning


Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Lundbybadet

Löpande besöksenkäter QR-kod

Genomförs i april, juli och oktober. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Badchef

Fritidsgårdar

Enkät besökare (Nackanätverket)

Redovisas i maj. Undersökningen görs vartannat år.

Enhetschef Fritidsgård

Fritidsgårdar

Trygghetsundersökning fritidshem

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen genomförs vartannat år.

Enhetschef Fritidsgård

Kulturskolan

Intresseundersökning Kulturskolan

Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs efter bedömning. 

Enhetschef Kulturskola


Kommunstyrelsen

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Medborgarservice

Servicemätning

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen genomförs vartannat år.

Enhetschef medborgarservice

Medborgarservice

Kundundersökning

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen genomförs vartannat år.

Enhetschef medborgarservice

Tillväxtkontoret

Nöjd Kund Index -Företag

Undersökningen genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under april. Undersökningen genomförs årsvis.

Näringslivschef

Kommunlednings-kontoret

Medborgarundersökning

Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år (nästa 2023).

Biträdande kommundirektör


Miljönämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Livsmedel

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Miljöchef

Miljö- och hälsoskydd

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Miljöchef


Tekniska nämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Gata/Park/Va/avfall

Kritik på teknik

Genomförs i februari. Resultatet redovisas i september. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Förvaltningschef

Måltidsservice

Kundundersökning

Genomförs i september och oktober. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs varje år.

Måltids- och lokalvårdschef

Lokalvård

Kundundersökning

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Måltids- och lokalvårdschef

Markupplåtelse

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande.

Näringslivschef

Fastighet

Kundundersökning

Genomförs under mars. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Fastighetschef


Omsorgs- och socialnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Äldreboende

Nationell brukarundersökning (genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juli. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef äldre

Hemtjänst

Nationell brukarundersökning
(genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juli. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef äldre

Serveringstillstånd

Nöjd Kund Index - Företag

Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande.

Förvaltningssekreterare


LSS


Nationell brukarundersökning
(genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i augusti. Resultatet redovisas i november. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef LSS


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.

Senast publicerad