Årsplan

Här kan du läsa om vilka undersökningar för medborgare och kunder som genomförs under 2020 och även resultaten som kommer fram genom dessa. Det är alltifrån elevenkäter, kursutvärderingar till den återkommande medborgarundersökningen.

Årsplan 2020

‌Byggnads- och räddningsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Räddningstjänsten

Olycksundersökning

Genomförs i januari. Resultatet redovisas i december. Undersökningen är händelsestyrd.

Vice räddningschef
Jan-Erik Forsén

Räddningstjänsten

Kursutvärderingar

Genomförs i februari och mars samt oktober och november. Resultatet redovisas i december. Undersökningen görs varje år.

Vice räddningschef
Jan-Erik Forsén

Brandskydd

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Räddningschef

Johan Forsgren

Bygglov företag

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Administrativ assistent
Annika Jansson

Byggnadskontoret

Kundundersökning

Genomförs kvartalsvis. Resultatet redovisas i februari och september.

Administrativ assistent
Annika Jansson


Utbildningsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Förskola

Föräldraenkät

Genomförs i mars. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Respektive förskolechef

Grundskola

Skolinspektionsenkät

Genomförs i mars och april. Resultatet redovisas under mars och april. Undersökningen görs vartannat år.

Verksamhetschef

Grundskola

Elevers/föräldrars synpunkter

Genomförs under hela året förutom sommarmånaderna juli och augusti. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Respektive rektor

Gymnasieskola

Elevenkät

Genomförs under december. Resultatet redovisas i januari. Undersökningen görs varje år.

Verksamhetschef

Gymnasieskola

Utvärdering av undervisningen

Genomförs under april. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen görs varje år.

Respektive rektor

Grundskola och gymnasie

Elevers hälsa

Genomförs under oktober. Resultatet redovisas i mars. Undersökningen görs varje år.

Utbildningsstrateg

Vuxenutbildning

Kursutvärderingar

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter avslutad kurs.

Rektor vuxenutbildning


Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Lundbybadet

Besöksenkät

Genomförs i april. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen genomförs efter bedömning.

Kultur- och fritidsstrateg Magnus Norrbom


Kommunstyrelsen

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Medborgarservice

Servicemätning

Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs varje år.

Enhetschef medborgarservice
Maria Karlsson

Medborgarservice

Kundundersökning

Genomförs i oktober. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Enhetschef medborgarservice
Maria Karlsson

Tillväxtkontoret

Nöjd Kund Index Företag

Undersökningen genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under april.

Näringslivschef
Torbjörn Sjögren

Kommunlednings-kontoret

Medborgarundersökning

Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Biträdande kommundirektör
Carina Brofeldt


Miljönämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Livsmedel

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april.

Miljöchef
Jenny Asp-Andersson

Miljö- och hälsoskydd

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs vartannat år.

Miljöchef
Jenny Asp-Andersson


Tekniska nämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Gata/Park/Va/avfall

Kritik på teknik

Genomförs i februari. Resultatet redovisas i september. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Gatu- och parkchef
Magnus Ribbing,

Va- och avfallschef
Lars Edenhofer

Måltidsservice

Kundundersökning

Genomförs i september och oktober. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs varje år.

Måltids- och lokalvårdschef
Marie-Louise Nydahl

Lokalvård

Kundundersökning

Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Måltids- och lokalvårdschef
Marie-Louise Nydahl

Markupplåtelse

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande.

Gatu- och parkchef
Peter Wimble

Fastighet

Kundundersökning

Genomförs under mars. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år.

Fastighetschef
Viktor Brommé


Omsorgs- och socialnämnden

Verksamhet

Typ

Tidpunkt

Kontaktperson

Äldreboende

Nationell brukarundersökning (genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i maj. Resultatet redovisas i november. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef Äldre

Hemtjänst

Nationell brukarundersökning
(genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i maj. Resultatet redovisas i november. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef Äldre

Serveringstillstånd

Nöjd Kund Index Företag

Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande.

Förvaltningssekreterare


Individ och familjeomsorg


Nationell brukarundersökning
(genomförs av socialstyrelsen)

Genomförs i augusti. Resultatet redovisas i november. Undersökningen genomförs årsvis.

Verksamhetschef IFO

 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.