Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Vad tycker du om Mjölby kommun?

Snart får 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare mellan 18 och 84 år en enkät i brevlådan. Avsändare är Statistiska Centralbyrån (SCB) och Mjölby kommun. Många andra kommuner (135) deltar också. Sammanlagt får 161 500 personer i Sverige möjlighet att berätta vad de tycker om sina kommuner.

Medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i Statistikdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som får enkäten kan skicka in den via post eller via Statistiska Centralbyråns webb. Inloggningsuppgifter kommer i brevet du får.

Dina synpunkter och åsikter bildar underlag för de beslut politikerna fattar och hur vi planerar för kommunens verksamheter. Ju fler som svarar desto bättre fakta har vi att förhålla oss till.

Tidigare medborgarundersökningar i Mjölby kommun

Statistiska centralbyrån om medborgarundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om Mjölby kommuns medborgarundersökning är du välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

carina.brofeldt@mjolby.se

Telefon: 0142-8501 56

En hand med ett pekande pekfinger

Publicerad 23 augusti 2019