Invigning av Måndalens förskola

Infoga bild

Förskolebarn, personal och politiker samlades under måndagsförmiddagen för att inviga Måndalens förskola. Förskolan, som har plats för ungefär 120 barn, är välbehövd då kommunens befolkning växer i hög hastighet.

Vid invigningen fick kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby och utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson hjälp av förskolebarn att klippa band. Därefter hölls tal.

Cecilia Burenby lyfte att det är härligt att se den nya förskolan stå klar ett år efter att första spadtaget togs. Gun-Inger Andersson gladdes åt möjligheten att organisera arbetet i storarbetslag, att förskolan har en egen kock vilket gör det möjligt att satsa på måltidspedagogik och att Måndalen omges av en fantastisk utemiljö.