Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nu startar vi upp asfalteringsarbeten i Mjölby och Skänninge

Mellan vecka 34 och 36, det vill säga 19 augusti till 6 september, kommer det pågå asfalteringsarbeten i Mjölby och Skänninge. Nedan ser du vilka gator som berörs.

Mjölby:

- Infartsvägen till Galleria Kvarnen

- Kungsporten, inklusive delar på Kungsvägen, Järnvägsgatan och Bockarpsvägen
Arbetet vid Kungsporten kommer utföras som kvälls- och nattarbete.
Preliminärt ska fräsnings- och förarbeten utföras mellan 26- 30 augusti och asfalteringsarbetet är
planerat till den 4- 5 september.

- Linköpingsvägen mellan Ahlbackens industiområde och Vifolkavallsvägen

- Järnvägsgatan mellan Skattegårdsgatan och Resecentrum

- Magasinsgatan mellan Kungsvägen och Burensköldsvägen

- Ramstadgatan, delen mellan Björkgatan och Dackegatan

- Svarvargatan mellan Hallevadsgatan och Svänggatan

Utöver ovan nämnda arbeten ska de tre upphöjda övergångsställena på Järnvägsgatan, vid Resecentrum, repareras. Den spåriga asfalten ska ersättas med ett hårdare slitlager. Tidsplan för arbetet är inte bestämt i dagsläget.


Skänninge:

- Idrottsvägen, direkt öster om Borgmästaregatan (vid Ö&B)

- Idrottsvägen, direkt väster om Mjölbygatan (vid Östensson)


Trafiken kommer att regleras med vakter när asfalteringsarbetena pågår. Om du är ute och åker vid ovan nämnda platser och tider så välj gärna en annan väg om det finns möjlighet. Behöver du ändå åka förbi arbetsplatsen ber vi dig anpassa hastigheten när du passerar personal och maskiner som finns där.


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta gatuingenjör Mats Rydell på telefonnummer 0142- 851 76 eller via e- post mats.rydell@mjolby.se

Asfaltering av mindre väg