Personal kontaktinformation

Personal på Västra Hargs skola

Titel/plats


Namn, e-post och telefon

Personalrum


0142 - 231 60

Fritidshem


0142 - 230 53

Klasslärare i årskurs F-3
Musik i årskurs 4-5


Anna Flogén
anna.flogen@mjolby.se

Klasslärare i årskurs F-3


Helena Fredriksson
helenacharlotta.fredriksson@mjolby.se

Klasslärare i årskurs 4-5


Åsa Schaerling
asa.schaerling@mjolby.se

Klasslärare i årskurs 4-5


Malin Karlsson
malin.karlsson@mjolby.se

Textilslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan


Towe Brändefors
towe.brandefors@mjolby.se

Trä- o metallslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan


Jonas Edin
jonas.edin@mjolby.se

Idrott och hälsa i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan


Andreas Wass

andreas.wass@mjolby.se

Musik i årskurs 2-5
Lärare i fritidshem


Carolina Krusell
carolina.krusell@mjolby.se

Lärare i fritidshem


Lisa Liljedahl
elisabet.liljedahl@mjolby.se

Lärare i fritidshem


Edvin Åsenhed
edvin.asenhed@mjolby.se

Rektor


Sara Andersson
sara.g.andersson@mjolby.se

0142-852 97

0142-36 60 65

Administratör


Ann-Sofie Lundström
ann-sofie.lundstrom@mjolby.se
0142-856 21

Skolkurator


Thomas Olsson
thomas.olsson@mjolby.se

0142-854 28

Skolsköterska


Anita Eriksson
anita.eriksson@mjolby.se
0142 - 856 24
073 - 060 27 81

Skolpsykolog


Tobias Björn
tobias.bjorn@mjolby.se

0142 – 36 60 14

Logoped


Linnéa Cooke
linnea.cooke@mjolby.se

0142 – 855 06

Specialpedagog


Malin Kirch
malin.kirch@mjolby.se

0142 - 851 39

Skolläkare


Camilla Gårdman
camilla.gardman@mjolby.se

Verksamhetsvaktmästare


Jörgen Westrin
jorgen.westrin@mjolby.se

073-50 26 141

Skolmåtidspersonal


Petra Norrbom
petra.norrbom@mjolby.se

0142 – 230 67