Kontakta personal, Västra Harg

Personal på Västra Hargs skola

Titel/plats

Namn, e-post och telefon

Personalrum

0142 - 231 60

Fritidshem

0142 - 230 53

Klasslärare i årskurs F-3
Musik i årskurs 4-5

Anna Flogén
anna.flogen@mjolby.se

Klasslärare i årskurs F-3

Helena Fredriksson
helenacharlotta.fredriksson@mjolby.se

Klasslärare i årskurs 4-5

Åsa Schaerling
asa.schaerling@mjolby.se

Klasslärare i årskurs 4-5

Malin Karlsson
malin.karlsson@mjolby.se

Textilslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan

Eda Susi

eda.susi@mjolby.se

Trä- o metallslöjd i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan

Jonas Edin
jonas.edin@mjolby.se

Idrott och hälsa i årskurs 3-5
Klämmetorpsskolan

Andreas Wass

andreas.wass@mjolby.se

Musik i årskurs 2-5
Lärare i fritidshem

Carolina Krusell
carolina.krusell@mjolby.se

Lärare i fritidshem

Lisa Liljedahl
elisabet.liljedahl@mjolby.se

Lärare i fritidshem

Edvin Åsenhed
edvin.asenhed@mjolby.se

Rektor

Åsa-Pia Svalin
asa-pia.svalin@mjolby.se

0142-852 97

0142-36 60 65

Administratör

Ann-Sofie Lundström
ann-sofie.lundstrom@mjolby.se
0142-856 21

Skolkurator

Thomas Olsson
thomas.olsson@mjolby.se

0142-854 28

Skolsköterska

Anita Eriksson
anita.eriksson@mjolby.se
0142 - 856 24
073 - 060 27 81

Skolpsykolog

Tobias Björn
tobias.bjorn@mjolby.se

0142 – 36 60 14

Logoped

Linnéa Cooke
linnea.cooke@mjolby.se

0142 – 855 06

Specialpedagog

Malin Kirch
malin.kirch@mjolby.se

0142 - 851 39

Skolläkare

Camilla Gårdman
camilla.gardman@mjolby.se

Verksamhetsvaktmästare

Jörgen Westrin
jorgen.westrin@mjolby.se

073-50 26 141

Skolmåtidspersonal

Petra Norrbom
petra.norrbom@mjolby.se

0142 – 230 67