Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det vår uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Tjänstepersoner har anmälningsplikt

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att göra en anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården och polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Som privatperson kan du göra anmälan anonymt.

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska fara illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.

Gör en anmälan under dagtid 

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt enligt nedan:

  • Ring först socialtjänstens mottagningstelefon 0142-852 20
  • Om du inte får kontakt ring kommunens växel, 0142-850 00  eller Medborgarservice, 0142-859 95
  • Säg att du vill göra en anmälan som rör barn eller ungdom. Du har rätt att vara anonym, men det är bra om du vill uppge ditt namn och telefonnummer ifall vi har ytterligare frågor.

För akuta situationer efter dagtid (kvällstid och helger)

Sociala jouren når du på telefon 013-20 75 26 (öppettider se nedan) och vid andra tider i akuta ärenden kontakta SOS alarm på telefon 112.

Mjölby kommun har social jour i samverkan med Linköpings kommun. Privatpersoner eller myndigheter, kan i akuta situationer kontakta sociala jouren för att få rådgivning eller hjälp.

Öppettider

Måndag-torsdag klockan 17-01.

Fredag klockan 17-02.

Lördag klockan 13-02.

Söndag klockan 13-01.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningens mottagningstelefon

Telefon: 0142-852 20

social@mjolby.se


Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Växeln, Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00


SOS-Alarm

Telefon: 112


Polisen

Telefon: 114 14