Svartån-Sommens vattenråd

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. I vattenrådet ska berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område. Mjölby kommun är huvudman för Svartån-Sommens Vattenråd.

Vattendirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet, anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten

Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, avrinningsområden.

För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

God vattenkvaltitet i Europa, EU:s Vattendirektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenrådets syfte

Vattenrådets syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv verka för ett ändamålsenligt bruk av yt- och grundvatten, för att bidra till hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vattenrådet kan ta initiativ till eller driva egna projekt. Rådet är också en viktig remissinstans.

Styrelse

 • Ordförande: Ingemar Nordström, Boxholms kommun
 • Vice ordförande: Anders Rockler, Svartåns fiskevårdsområde
 • Sekreterare: Jenny Asp Andersson, miljöchef, Mjölby och Boxholms kommuner
 • Caroline Von Wachenfelt, Aneby kommun
 • Henrik Isacsson, Ydre kommun
 • Britt-Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Boxholms kommun
 • Christoffer Sjögren, ledamot kommunstyrelsen i Mjölby kommun
 • Vakant, Motala kommun
 • Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog, Linköpings kommun
 • Fredrik Skaghammar, miljöchef, Tranås kommun
 • Anders Åstrand, Uppströms Visskvarn fiskevårdsområde
 • Eric Carpholm, Boxholms skogar aktiebolag
 • Fredrik Gustafsson, Södra Höglandets skogsbruksområde
 • Hans Carlander, Sommens fiskevårdsområde
 • Olof Hermelin, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 • Ted Rydh, Mjölby Svartådalen energiaktiebolag (MSE)
 • Andreas Sahlman, Naturskyddsföreningen
 • Vakant, Båtklubb
 • Vakant, Tranås Energi

Stadgar för Svartå-Sommens vattenrådPDF

Protokoll från Svartå-Sommens vattenråds styrelsemöte 24 oktober 2019PDF

Protokoll från Svartå-Sommens vattenråds styrelsemöte 11 november 2020PDF

Protokoll från Svartå-Sommens vattenråds årsstämma 2019PDF

Inbjudan till vattenvandring 11 oktober 2019PDF

Svartå-Sommens vattenråd på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljöchef

jenny.asp.andersson@mjolby.se

Telefon: 010-234 50 24