Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunens hälso- och sjukvård finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande medicinskt ansvar.

MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalitet för den enskilde. MAR har samma ansvarsområde men med inriktning mot rehabilitering.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal eller ansvarig chef i verksamheten, du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontakt

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johan Lindberg
Telefon: 010-234 64 28

johan.lindberg@mjolby.se


MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Anneli Fröjd

Telefon: 010- 234 58 04

anneli.frojd@mjolby.se

Senast publicerad