Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. I kommunens hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel med såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har behov av hemsjukvård.

Avgift

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök. Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan och beräknas med dina eventuella andra insatser och debiteras per månad. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor/månad. Läs mer om Avgifter vård och omsorg (PDF).PDF

Kontakt

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten

Sonja Johansson
Telefon: 0142-854 79

sonja.johansson@mjolby.se