Taxor & avgifter för lokaler & anläggningar

Kommunens lokaler och anläggningar hyrs ut i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till efterfrågan och de önskemål som finns. De ordinarie kommunala verksamheternas behov tillgodoses först.

Föreningstaxa gäller för:

  • Ideella föreningar med säte i Mjölby kommun, som är registrerade i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister.
  • Studieförbund.
  • Privatpersoner mantalsskrivna i Mjölby kommun (gäller inte Mjölby Kulturscen samt Skogssjöbaden).
  • Kommunala förvaltningar och enheter.

Vad gäller för arrangemang?

Arrangemang har särskild taxa. Arrangemang bör om möjligt bokas i samband med att säsongsbokning görs. Om inte detta är möjligt ska bokning ske senast 14 dagar före aktuellt arrangemang.

Med arrangemang avses:

  • Tävlingsmatcher i den för arenan avsedda verksamheter, exempelvis handboll och innebandy i sporthallar.
  • Publika turneringar och tävlingar.
  • Konserter, teaterföreställningar

Bokningar för arrangemang har företräde och bryter ordinarie bokning. Kultur- och fritidsförvaltningen äger, med hänsyn till ordinarie verksamhet, rätt att begränsa antalet arrangemang vid respektive anläggning.

Undantag är så kallat interna arrangemang exempelvis träningsturneringar, utbildningar med mera. Den typen av arrangemang bryter inte annan bokning och kan endast bokas in på lediga tider.
Förberedelsetid inför arrangemang skall så långt som möjligt förläggas till icke verksamhetstid.

Taxor

Taxor och avgifter vid hyra av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler och fritidsgårdar

Lokal, anläggning

Taxa för förening

Taxa för övriga

Vifolkavallen, ishallenArrangemang/träning, issäsong

300 kronor per timme.

1000 kronor per timme.

Arrangemang övrig säsong

Taxa fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen specifikt för varje arrangemang.

Taxa fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen specifikt för varje arrangemang

Vifolkavallen, friidrottArrangemang

120 kronor per timme.

500 kronor per timme.

Träning

50 kronor per timme.

250 kronor per timme.

Vifolkavallen, fotbollsplaner
Match & arrangemanangB-, C- och D-plan

75 kronor per timme.

250 kronor per timme

5:an

50 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Grusplan

50 kronor per timme.

170 kronor per timme.

Grusplan för cirkus


1600 kronor per tillfälle.

Vifolkavallen, fotbollsplaner
TräningB-, C- och D-plan

50 kronor per timme.

200 kronor per timme.

5:an

30 kronor per timme.

100 kronor per timme.

Grusplan

30 kronor per timme.

150 kronor per timme.

Vifolkavallen,
konstgräsplanTräning och match, vecka 1-15

300 kronor per timme.

800 kronor per timme.

Träning, vecka 16-52

50 kronor per timme.

700 kronor per timme.

Match, vecka 16-52

90 kronor per timme.

700 kronor per timme.

Kungshöga fotbollsplanMatch och arrangemang

70 kronor per timme.

250 kronor per timme.

Träning

50 kronor per timme.

200 kronor per timme.

Skänninge idrottsplats, fotbollsplaner

Match och arrangemangA-plan

75 kronor per timme.

250 kronor per timme.

9/7-manna

50 kronor per timme.

120 kronor per timme.

7/5-manna

50 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Skänninge indrottsplats, fotbollsplaner TräningA-plan

50 kronor per timme.

200 kronor per timme.

9/7/5-manna

30 kronor per timme.

100 kronor per timme.

Skänninge idrottsplats, friidrottArrangemang

90 kronor per timme.

500 kronor per timme.

Träning

45 kronor per timme.

250 kronor per timme.

Väderstad idrottsplats, fotbollsplaner
Match och arrangemang11-manna

75 kronor per timme.

250 kronor per timme.

7/5-manna

50 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Väderstad idrottsplats, fotbollsplaner
Match och Träning11-manna

50 kronor per timme.

200 kronor.

7/5-manna

30 kronor per timme.

100 kronor per timme.

Klämmestorp, fotbollsplaner
Match och arrangemang11-manna

75 kronor per timme.

250 kronor per timme.

7/5-manna

50 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Klämmestorp, fotbollsplaner
Träning11-manna

50 kronor per timme.

200 kronor per timme.

7/5-manna

30 kronor per timme.

100 kronor per timme.

Klämmestorp, fotbollsplaner
KonstgräsTräning och match, vecka 1-15

300 kronor per timme.

800 kronor per timme.

Träning, vecka 16-52

50 kronor per timme.

700 kronor per timme.

Match, vecka 16-52

90 kronor per timme.

700 kronor per timme.

Lagmanshallen
Dackehallen
Klämmestorpshallen
Kungshögaskolan
Väderstad SporthallMatch och arrangemang

110 kronor per timme.

500 kronor per timme.

Träning

75 kronor per timme.

250 kronor per timme.

Birger jarls hall
Match och arrangemangHela anläggningen

250 kronor per timme.

700 kronor per timme.

Helsal

110 kronor per timme.

500 kronor per timme.

Helsal inklusive caféteria

150 kronor per timme.

550 kronor per timme.

Birger jarls hall
TräningHelsal

75 kronor per timme.

250 kronor per timme.

Halvsal

55 kronor per timme.

140 kronor per timme.

Gruppträningsrum

55 kronor per timme.

180 kronor per timme.

Teorilokal

50 kronor per timme.

95 kronor per timme.

Caféteria

110 kronor per timme.

220 kronor per timme.

Gymnastiksalar, Trojenborgskolan och VifolkaskolanArrangemang och träning

55 kronor per timme.

180 kronor per timme.

Gymnastiksalar, Egebyskolan,
Lindbladskolan och VasaskolanArrangemang och träning

50 kronor per timme.

155 kronor per timme.

Gymnastiksalar, Normlösa skola och
Veta skolaArrangemang och träning

45 kronor per timme.

140 kronor per timme.

Mjölby kulturscen, arrangemang inklusive förberedelse och/eller repetition
Vid arrangemangsbokning ingår tillgång till foajé, garderob, pentry, loger samt tekniker.Halvdag, max fyra timmar.

2200 kronor.

3700 kronor.

Heldag, max 15 timmar.

4000 kronor.

8000 kronor.

Mjölby kulturscen, arrangemang, lokala musikföreningar
Gäller föreningar som genomgått utbildning avseende lokalens ljud- och ljusteknik

300 kronor per timme.


Mjölby kulturscen, övning
Löpande säsongsbokning samt enstaka tillfällen.

75 kronor per timme.


Skänninge rådhus
Hyrs endast ut i undantagsfall och endast efter samråd med personal från kultur- och fritidsförvaltningen.Rådhussalen

60 kronor per timme.

180 kronor per timme.

Scen Gästisparken
Kan bokas 1maj-20 september. Musik i Gästis disponerar scenen kostnadsfritt.

250 kronor per tillfälle.

500 kronor per tillfälle.

Mantorps fritidsgård, Mjölby fritidsgård och Skänninge fritidsgård
Bokning av fritidsgårdslokaler sker hos respektive fritidsgård.Hela gården

250 kronor per timme.

500 kronor per timme.

Hela gården, heldag

1300 kronor.

2000 kronor.

Café och kök

150 kronor per timme.

240 kronor per timme.

Enstaka rum

60 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Logi, hårt underlag
Minst 500 kronor respektive 600 kronor per natt. Hyra för lokal tillkommer för tid som disponeras klockan 8-22.

50 kronor per person och natt.

60 kronor per person och natt.

Väderstad fritidsgårdHela gården

120 kronor per timme.

350 kronor per timme.

Logi, hårt underlag
Minst 500 kronor respektive 600 kronor per natt. Hyra för lokal tillkommer för tid som disponeras klockan 8-22.

50 kronor per person och natt.

60 kronor per person och natt.

Skollokaler
Skollokaler uthyrs efter anvisning från respektive skola. Extra kostnader för exempelvis vaktmästarinsats kan tillkomma.Klassrum

50 kronor per timme.

95 kronor per timme.

Matsal

60 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Institutionslokal

60 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Logi, klassrum
Minst 500 kronor respektive 600 kronor per natt. Hyra för klassrum ingår i logipriset.

50 kronor per person och natt.

60 kronor per person och natt.

Vifolkaskolans samlingssalArrangemang

150 kronor per timme.

300 kronor per timme.

Övning

70 kronor per timme.

240 kronor per timme.

SkogssjöbadenBåtplatser

350 kronor per år.

500 kronor per år.

Servicebyggnad, serveringslokal
Vid dygnshyra gäller disponering klockan 12–12.

1800 kronor per dygn.

2500 kronor per dygn.

Servicebyggnad, serveringslokal

120 kronor per timme.

160 kronor per timme.

Camping, säsong 1 maj-31 augusti


4800 kronor

Camping, dygnshyra utan el


160 kronor

Camping, dygnshyra med el


160 kronor

Bastu


30 kronor

Seniorlokalen ZenitHela lokalen
Pensionärsföreningar registrerade i kommunens föreningsregister disponerar lokalen gratis.

150 kronor per timme.

240 kronor per timme.

Konferensrum inklusive kök
Konferensrum kan endast hyras om lokalen i övrigt är ledig.

60 kronor per timme.

120 kronor per timme.

Övrigt
Enbart omklädningsrum, samtliga anläggningar.Träning

30 kronor per timme.


Arrangemang

60 kronor per timme.