Kvalitetsdeklaration räddningstjänsten

Mjölby Räddningstjänst, januari 2012.

Vårt uppdrag

Räddningstjänstens huvudsakliga arbete är att förhindra bränder och andra olyckor, samt att begränsa skador i händelse av brand eller andra olyckor.

Vad du kan förvänta dig av oss

Innan olyckan sker – förebyggande arbete

Vi erbjuder samverkan med dig för att höja din egen beredskap att förhindra brand och att minska skador till följd av brand. Detta kan ske genom att föreslå utrustning och hur du handskas med en brand. Samverkan sker genom information, rådgivning och utbildning.

Vid nödläge 112 – Räddningsinsats

Vid en olycka hjälper vi dig med en snabb insats för att rädda liv och begränsa skadan. Vi ansvarar för att vår personal har god kompetens, att utrustningen håller god kvalitet och att insatsen genomförs på ett effektivt sätt.

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering

Om du drabbas av en olycka som medfört en insats av räddningstjänsten så kommer vi att:

 • Lämna kontaktuppgifter på plats för att du enkelt ska kunna nå oss om du har några frågor eller synpunkter kring vår insats.

Vad vi förväntar oss av dig

Innan olyckan sker – saker att tänka på

 • Du tar kontakt med oss på räddningstjänsten om du känner dig osäker på vad du kan göra för att förbättra din säkerhet.
 • Du är uppmärksam på riskerna för olyckor i din bostad och åtgärdar brister så snart de upptäcks.
 • Du har en brandvarnare i din bostad för att kunna upptäcka en brand i god tid.
 • Du har brandsläckare för att kunna göra ett första ingripande i väntan på vår ankomst.
 • Du planerar för hur du ska kunna ta dig ut på ett säkert sätt vid en ev. brand.

Du hittar mer tips för att förbättra din säkerhet på den här webbplatsen www.mjolby.se Länk till annan webbplats..

Vid nödläge – Räddningsinsats

 • Du möter räddningstjänsten och beskriver vad som hänt och vad som är viktigt för oss att veta, som exempelvis
  • Finns det personer i fara?
  • Finns det någon brandfarlig vara eller gas?

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering

Du tar kontakt med oss om det finns behov som vår personal kan hjälpa till med. Insatsledare nås på 010-234 54 05.

Det bästa brandskyddet i en bostad är en fungerande brandvarnare!

Frågor och synpunkter

Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten. Dina synpunkter kan hjälpa oss. Om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill träffa oss kan du kontakta oss per telefon, e-post eller via brev.

Om du tycker att vi inte håller det vi garanterar i kvalitetsdeklaration, ber vi dig kontakta oss. Vi lovar att kontakta dig inom två veckor så du får veta vad som händer med din synpunkt eller ditt klagomål och vem som handlägger den.

Telefon: 010-234 54 00
E-post: raddning@mjolby.se

Postadress: Mjölby Räddningstjänst, Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

Senast publicerad