Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (anstalten Skänninge)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan över området kring anstalten i Skänninge. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnation av Skänninge anstalts verksamhet. Planförslaget är förenlig med gällande fördjupade översiktsplan för Skänninge antagen 2016.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Sedan ett tag tillbaka har anstalten i Skänninge sett en ökning av antalet intagna. Det har medfört att det numera finns en efterfrågan på fler platser på anstalten men även förbättrade utrymmen för administration och kontor för de anställda.

Granskning av planförslaget pågår till den 20 april 2020.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under granskningsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Jonas Loiske

Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

Arkeologiskt utredningPDF

RiskbedömningPDF

Översiktlig naturbedömningPDF

Geoteknisk och miljöteknisk markundersökningPDF