Bjälbotulls förskola

Bjälbotulls förskola ligger tillsammans med Bjälbotullskolan utmed Bjälbovägen i Skänninge med närhet till naturen och centrala Skänninge. Förskolan invigdes i augusti 2018. Ute- och innemiljöer är utformade för att möjliggöra en kvalitativ utbildning för förskolebarn.

Avdelningar

Bjälbotulls förskola har plats för cirka 120 barn. Förskolan är indelad i 2 hemvister med 3 respektive 4 avdelningar i varje hemvist. Totalt består förskolan av 7 avdelningar varav en är Stjärnan garantiavdelning som öppnar i januari 2020. Det är en tillfällig avdelning som kommer att vara öppen under vårterminen 2020. På förskolan finns ett sinnesrum där alla barn kan berikas av upplevelser.

Vår verksamhet

Bjälbotulls förskola har ett arbetssätt med utgångspunkt i barnens bästa. Att lära av varandra är en viktig del i barnens utveckling och lärande på förskolan. Avdelningarna länkas samman genom en ateljé/verkstad med stor möjlighet att bilda mindre grupper.

Utemiljön är indelad i 3 gårdar som anpassats till barnens olika behov av utmaningar. Bjälbotulls förskola är sammanlänkad med skolan vilket möjliggör samverkan mellan förskola-skola.

Förskolan har en matsal där barnen som tillhör storbarnsavdelningarna äter sin mat. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Maria Pahlm
Telefon: 0142-858 54

maria.pahlm@mjolby.se


Administratör

Helena Södergren
Telefon: 0142-857 95

helena.sodergren@mjolby.se

Pysslingen

Telefon: 0142-85823 eller 070-371 80 69 

Pysslingen.Bjalbotull@mjolby.se


Älvan

Telefon: 0142-85848 eller 070-266 12 39 

Alvan.Bjalbotull@mjolby.se


Trolldalen

Telefon: 0142-858 55 eller 070-266 02 19 

Trolldalen.Bjalbotull@mjolby.se

Sländan

Telefon: 0142-85744 eller 070-371 69 08

Slandan.Bjalbotull@mjolby.se


Solen

Telefon: 0142-858 51 eller 070-508 77 84
Solen.Bjalbotull@mjolby.se

Månen

Telefon: 0142-858 41 eller 070-508 58 31
Manen.Bjalbotull@mjolby.se


Stjärnan garantiavdelning

Telefon: 0142-858 12 eller 073-074 42 14

stjarnan@mjolby.se


Adress

Bjälbotulls förskola, Tullvägen 1, 596 33 Skänninge