Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Bjälbotulls förskola

Bjälbotulls förskola ligger tillsammans med Bjälbotullskolan utmed Bjälbovägen i Skänninge med närhet till naturen och centrala Skänninge. Förskolan invigdes i augusti 2018. Ute- och innemiljöer är utformade för att möjliggöra en kvalitativ utbildning för förskolebarn.

Avdelningar

Bjälbotulls förskola har plats för cirka 120 barn. Förskolan är indelad i 2 hemvister med 3 respektive 4 avdelningar i varje hemvist. Totalt består förskolan av 7 avdelningar. På förskolan finns ett sinnesrum där alla barn kan berikas av upplevelser.

Vår verksamhet

Bjälbotulls förskola har ett arbetssätt med utgångspunkt i barnens bästa. Att lära av varandra är en viktig del i barnens utveckling och lärande på förskolan. Avdelningarna länkas samman genom en ateljé/verkstad med stor möjlighet att bilda mindre grupper.

Utemiljön är indelad i 3 gårdar som anpassats till barnens olika behov av utmaningar. Bjälbotulls förskola är sammanlänkad med skolan vilket möjliggör samverkan mellan förskola-skola.

Förskolan har en matsal där barnen som tillhör storbarnsavdelningarna äter sin mat. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjligt att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Maria Pahlm
Telefon: 0142-858 54

maria.pahlm@mjolby.se


Administratör

Helena Södergren
Telefon: 0142-857 95

helena.sodergren@mjolby.se

Pysslingen

Telefon: 0142-85823 eller 070-371 80 69 

Pysslingen.Bjalbotull@mjolby.se


Älvan

Telefon: 0142-85848 eller 070-266 12 39 

Alvan.Bjalbotull@mjolby.se


Trolldalen

Telefon: 0142-858 55 eller 070-266 02 19 

Trolldalen.Bjalbotull@mjolby.se

Sländan

Telefon: 0142-85744 eller 070-371 69 08

Slandan.Bjalbotull@mjolby.se


Stjärnan

Telefon: 0142-858 12 eller 073-074 42 14

stjarnan@mjolby.se


Solen

Telefon: 0142-858 51 eller 070-508 77 84

Månen

Telefon: 0142-858 41 eller 070-508 58 31


Adress

Bjälbotulls förskola, Tullvägen 1, 596 33 Skänninge