Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Välkommen till förskolorna i Mjölby

Kommunen har en väl utbyggd förskoleverksamhet i alla kommundelar för barn ett till fem år. Vill du veta mer om förskolorna, ring eller besök oss gärna.

Kontakt

Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Telefontid måndag - torsdag klockan 9.30 - 11.30

Telefon: 010-234 50 00

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se