Beslutade medborgarförslag 2019

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Förvaringsfack för batterier till elcyklar Dnr KS/2018:203

Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-01-24 § 4 med att förvaringsboxar ska installeras om en lämplig plats kan anvisas.

Februari

Bowlinghall i Gallerian AB Dnr 2018:174

Kommunstyrelsen har 2019-02-13 § 46 besvarat medborgarförslaget med att ett bolag utför en marknadsanalys för att fastigheten ska bästa anpassas till dagens och morgondagens krav och behov. Förslaget har lämnats till det bolag som utför analysen.

Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge Dnr KS/2018:317

Kultur-och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2019-02-11 § 3 med att medborgardialoger anordnades under 2018 där discgolfbana fanns med som ett alternativ men saknade tillräckligt stöd i förhållande till andra typer av aktivitetsparker.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11