Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Vifolka förskola

Vifolka förskola i Mantorp ligger i anslutning till Vifolkaskolan. Det är en tillfällig förskola som är öppen under vårterminerna.

Avdelningar

Barnen är indelade i två huvudgrupper: Paletten och Regnbågen, som under dagarna i sin tur delas in i ändå mindre grupper som arbetar både inom- och utomhus. Huvuddelen av vårt arbete sker i dessa mindre barngrupper. 

Vår verksamhet

Huvudfokus för arbetet på Vifolka förskola är att skapa goda barngrupper och goda kamratrelationer mellan barnen inför skolstarten. Innehållsmässigt arbetar vi efter de områden som finns i förskolans läroplan.

Personalen på Vifolka förskola arbetar som ett arbetslag. Utomhus använder vi närmiljön; skolgården, skogen och lekparken vid Klämman. Inomhus har vi tillgång till två paviljonger. Maten serveras i Vifolkaskolans matsal.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjligt att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Stefan Nilsson Ekvall

Telefon: 0142 - 856 45

stefan.nilssonekvall@mjolby.se


Vifolka förskola

Telefon: 0142 - 852 81 eller 0730 747512