Krisstödsgrupp

För att möta en situation där många invånare känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser. Krisstödsgruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

Mjölby kommuns krisstödsgrupp är samordnad med Boxholms kommuns grupp. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor. I krisstödsgruppen ingår bland annat psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och socialassistenter från båda kommunerna. Gruppen samverkar med andra aktörer i samhället som har ansvar för och kunskap om krisstöd. Det kan exempelvis vara vårdinrättningar och trossamfund.

Kontakt

Krisstödsgruppen

0142-854 05

Det finns hjälp att få

Ibland kan man hamna i situationer i livet när man behöver någon utomstående eller professionell att prata med om sina tankar och känslor för att komma vidare. Här har vi samlat några telefonnummer och kontaktvägar där du kan få hjälp och stöd.

Har du sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner ska du i ett första steg vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. De hjälper dig vidare om det behövs.

Alla människor är olika och reagerar därför olika efter svåra händelser.
Att må dåligt och inte fungera som vanligt efter att man har råkat ut för en mycket allvarlig händelse, är helt
normalt. Sömnsvårigheter, ångest och distansering är en normal reaktion på en onormal händelse.

Tveka inte att söka hjälp när du behöver den!

Webbsidor med information om hjälp vid kris

MIND – förebygger psykisk ohälsalänk till annan webbplats, chattfunktion alla dagar klockan 06-24

Jourhavande prästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, chattfunktion mån-tors klockan 20-24

BRIS - Barnens Rätt i Samhället,länk till annan webbplats chattfunktion alla dagar kl 14-21

SPES - SuicidPrevention Ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Efterlevandes Stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NASP - Nationellt centrum för suicid forskning och prevention av psykisk ohälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsets sida för tips och råd för att hantera en krissituation eller hjälpa andra i kris.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheternas krisinformation, krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Journummer du kan ringa för att få hjälp

Nationella hjälplinjen

0771-22 00 60 (alla dagar kl 13-22)


Vårdguiden

1177


BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Barntelefon 116 111

Vuxentelefon 077-150 50 50


MIND – förebygger psykisk ohälsa

Självmordslinjen 90101

Föräldratelefonen 020-85 20 00

Äldrelinjen 020-22 22 33


Jourhavande präst

Telefon 112 (alla dagar kl 21-06)


Jourhavande medmänniska

08-702 16 80 (alla dagar kl 21-06)


SPES - SuicidPrevention Och Efterlevandes Stöd

020-18 18 00 (alla dagar kl 19-22)


Ditt försäkringsbolag

De flesta försäkringsbolag betalar krisstöd under vissa förutsättningar när du drabbas av t.ex kriminella övergrepp, olyckor och dödsfall. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få information om vad som gäller för just dig.

Mobila Teamet Mjölby

010-104 86 39


Skolans elevhälsoteam

Fråga din lärare om telefonummer.