Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Krisstödsgrupp

För att möta en situation där många invånare känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser. Krisstödsgruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

Mjölby kommuns krisstödsgrupp är samordnad med Boxholms kommuns grupp. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor. I krisstödsgruppen ingår bland annat psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och socialassistenter från båda kommunerna. Gruppen samverkar med andra aktörer i samhället som har ansvar för och kunskap om krisstöd. Det kan exempelvis vara vårdinrättningar och trossamfund.

Kontakt

Krisstödsgruppen

0142-854 05


Relaterade länkar

Kris & beredskap i Mjölby kommun

Myndigheternas krisinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster