Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Bostadsanpassning & hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som begränsar dig i vardagen kan du eventuellt vara hjälpt av tekniska hjälpmedel eller bostadsanpassning.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd för just dig så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan vara hjälpt av tekniska hjälpmedel för att förenkla och underlätta vardagen. Hjälpmedel kan behövas för att kompensera en nedsatt funktion, men även för att bevara funktioner så långt det är möjligt.
Läs mer om hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Du som, på grund av sjukdom eller olycka, har fått en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa ditt hem för att kunna leva ett självständigt liv i ditt eget boende.
Läs mer om bostadsanpassning.